CURS 2017-2018

1r A Mestre/a: Estela Montañana

Atenció a pares DIVENDRES 12’30 a 13’30

1r B Mestre/a: Elena Cebriá

Atenció a pares DIVENDRES 12’30 a 13’30

—–

2n A Mestre/a: Laura Monje

Atenció a pares DIVENDRES 12’30 a 13’30

2n B Mestre/a: Guillem Peris

Atenció a pares DIVENDRES 12’30 a 13’30

MESTRES ESPECIALISTES

Educació Física: David Borja

Llengua Extrangera (Anglés): Marta Ferrer (1r Prim.) i Isabel Monteagudo (2n Prim.)

Educació Artística (Plàstica): Marta Ferrer

Educació Artística (Música): Esperanza Ortiz

Mestra de Pedagogia Terapèutica: María Caballer

Mestra de Religió: Pepa Alcañiz