CURS 2017-2018

5é A Professor: David Borja

Atenció a pares Divendres 12:30 a 13:30 hores.

5é B Professor: Adrián Romero

Atenció a pares Divendres 12:30 a 13:30 hores.

6é A Professor: José Vicente Villaplana

Atenció a pares Divendres 12:30 a 13:30 hores.

6é B Professora: Pilar Sanz

Atenció a pares Divendres 12:30 a 13:30 hores.

MESTRES ESPECIALISTES

Educació Física: Guillem Peris (5é Prim.) i Eva Calleja (6é Prim.)

Llengua Extrangera (Anglés): Isabel Monteagudo i Lucía Sánchez (Speaking)

Educació Artística (Plàstica): Mado Castellanos

Educació Artística (Música): Esperanza Ortiz

Maestra de Pedagogia Terapèutica: María Caballer

Mestra de Religió: Pepa Alcañiz