biblioteca02 UBICACIÓ i FUNCIÓ
La biblioteca de secundària està localitzada en el tercer pis de l’edifici de secundària. Els alumnes
poden agafar llibres de literatura juvenil de qualsevol gènere, llegir-los i tornar-los o renovar-los en
un termini de 15 dies.
Teniu una llista dels llibres que hi ha en la biblioteca per gèneres (veure LLISTA DE LLIBRES
BIBLIOTECA PER GÈNERES).

 

 

 

NORMES

1. Els prèstecs de llibres es faran després de classe (veure HORARI) i els horaris de prèstec
canviaran cada any en relació a l’horari dels professors-bibliotecaris: Júlia Miralles, Vicent García,
Maite Reus i ElenaPérez.
2. El termini de prèstec és de 15 dies naturals, passat aquest temps l’alumne haurà de renovar el
prèstec o tornar el llibre que ja s’ha llegit.
3. L’alumne podrà omplir una fitxa de lectura per tal de recomanar o no el llibre llegit a la resta
de companys (veure FITXA DE LECTURA)
4. Els llibres s’han de tornar en perfectes condicions, tal com han estat prestats, en cas contrari
l’alumne que l’ha agafat haurà de comprar el llibre de nou.