calcul_mental

Entenem per càlcul mental aquelles situacions numèriques (ja siguin redactades en forma de problema o enunciant directament l’operació) que per resoldre-les no ens ajudem ni de materials ni de dibuixos, és a dir, cal retenir les quantitats i realitzar les operacions pertinents tot mentalment.

Què necessitem per calcular mentalment?

Si pensem com calculem els adults, veurem que tots partim d’una sèrie de resultats d’operacions apreses de memòria, bàsiques i imprescindibles per poder realitzar els càlculs següents. Després utilitzem una sèrie d’estratègies com ara descompondre els nombres, reagrupar les quantitats etc. per arribar a una solució exacta o aproximada. Aquestes estratègies són múltiples i cada individu troba els seus propis procediments. Però vegem que per utilitzar aquest sistema de calcular és necessari tenir un coneixement sòlid i complet dels nombres, és a dir, hem de conèixer-com a resultats d’operacions realitzades a partir d’altres nombres, sabermos les possibles descomposicions, etc.

Podem fer càlcul mental en l’Escola Infantil?

Vegem, en primer lloc, que als alumnes d’educació infantil encara els costa imaginar-se les quantitats en abstracte, necessiten el suport del material per a comprendre i realitzar els càlculs que els proposem. Això ens planteja la primera dificultat a l’hora de programar les sessions de càlcul mental: ¿Utilitzem material o no? Si utilitzem material, ¿no fem càlcul mental ?. En segon lloc, trobem que els nostres alumnes no tenen memoritzades les operacions en les quals puguin basar els seus raonaments numèrics.