El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, pares i mares, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Informació important sobre la renovació del Consell Escolar

 

Composició actual del Consell Escolar

Titularitat

Raúl Navarro

Representant de la titularitat

Salvador Carsí

Direcció

Aurora Córcoles 

María Marco

Professorat

David Borja

Esperanza Ortiz

Xusa Alemany

Ana Cortés

Imma Ferrando

Amelia

PAS

Carmen Torró Cerdá

Amparo Giner

Pares

Mª Carmen Iniesta

Mª José Subiela Pardo

Ignacio Montoro

Mar Bella

José Luis Ruiz

Alumnes

Andrés Arenós

Carmen Aguilar