SM Educamos és una plataforma de gestió integral dels centres educatius.

Permet la gestió eficient de tots els processos que tenen lloc en el dia a dia de l’escola, la comunicació oberta entre professors, alumnes i famílies que cohesiona la comunitat educativa i l’aprenentatge innovador i personalitzat gràcies a la utilització de múltiples continguts, suports i processos didàctics.

Posada en marxa a Espanya en l’any 2010, també està present a l’Argentina, Xile, Colòmbia i Mèxic.

SM Educamos és un projecte que naix amb vocació d’ajudar els centres educatius a integrar les TIC i assolir l’excel·lència educativa. Per aconseguir aquest objectiu, es recolza en una solució tecnològica dissenyada per respondre de manera global i integradora a totes les necessitats d’un centre escolar.

La implantació d’SM Educamos perseguix optimitzar i afavorir a les escoles tots els processos que conduixen a una gestió eficient, una comunicació enriquidora entre tots els membres de la comunitat educativa (professors, alumnes i pares) i un model d’aprenentatge personalitzat i innovador.

Educamos és la plataforma de gestió i comunicació del Col·legi destinada a tota la comunitat: alumnes, famílies i professors.

Cada membre de la comunitat educativa disposa d’un compte únic, personal i intransferible, amb un perfil diferenciat.