De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que les dades per vostè facilitades a través d’aquest formulari de contacte seran incorporades a un fitxer titularitat de COL·LEGI PARRÒQUIA SANT BERTOMEU que té per finalitat gestionar les consultes plantejades per vostè així com mantenir-lo informat sobre els serveis, cursos i activitats ofertes per nosaltres que puguen resultar del seu interès, sempre que vostè ens autoritze.

Li recordem que pot exercir els drets d’accés, modificació, cancelació i, si cal, oposició, enviant una sol.licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça:

COL·LEGI PARRÒQUIA SANT BERTOMEU
Carrer Major, 40 – 42, baix
CP 46110 de Godella (València)