L’Educació Infantil és aquella que es dóna abans de l’inici de l’educació primària o l’ensenyament obligatori.No és una etapa obligatòria. La finalitat de l’educació infantil és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets i xiquetes. La importància d’aquesta etapa rau en el seu possible caràcter compensatori de les desigualtats familiars culturals, en el paper atorgat a la socialització i en el foment de les capacitats dels xiquetAl actual Sistema Educatiu regulat per la  Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), l’Educació Infantil consta de dos cicles, de 0-3 anys i de 3 a 6 anys.Podeu fer click a l’esquema de l’esquerra o consultar més informació a la web del nostre Gabinet Psicopedagògic.

 

Calendari Escolar

Podeu consultar el Calendari Escolar 18-19 a AQUEST ENLLAÇ

 

Horari setembre i juny

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9’15h a 13’15h

L’alumnat usuari de menjador escolar podrà ser replegat des de les 15 fins les 15’30h.

 

Horari d’octubre a maig

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9’15h a 13’30h 9’15h a 12’45h 9’15h a 13’30h 9’15h a 12’45h 9’15h a 12’45h
15’30h a 17’00h 15’30h a 17’00h ——————— 15’30h a 17’00h 15’30h a 17’00h

 

Tutories

Cada grup d’alumnes té un tutor/a designat/a per Direcció. Les tutores d’un mateix curs es reuneixen periòdicament per planificar les activitats a desenvolupar amb els alumnes, preparar les reunions amb els pares, sessions d’avaluació dels professors, etc. I setmanalment totes les integrants del cicle per tal d’avaluar el procés d’ensenyança aprenentatge.

Les tutories de l’actual curs són:

Grup A Grup B
3 anys Rosa Llorèns Maria Marco/Imma Ferrando
4 anys Ana Cortés Amelia Moreno
5 anys María Alcañiz Eva Vélez

Les hores d’atenció a les famílies per part de les tutores, prèvia cita, seran els dimarts de 12’45h fins 13’45h.

Uniformitat

L’alumnat deurà vestir amb l’uniforme esportiu els següents dies de la setmana per a fer les sessions de “psicomotricity”:

3 anys A Dilluns i dijous
3 anys B Dilluns i divendres
4 anys A Dilluns i dijous
4 anys B Dimecres i divendres
5 anys A Dimarts i divendres
5 anys B Dimarts i dijous

 

Direcció d’Etapa

  • Titularitat: RAÚL NAVARRO
  • Direcció d’Infantil:  MARÍA MARCO

 

Més informació i contacte

Podeu contactar amb la Direcció d’Infantil escrivint un e-mail adreçat a:
  • infantil    ARROVA   santbertomeu.es