L’Educació Primària és l’etapa de l’ensenyament formal que s’encarrega de l’alfabetització de l’alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que puga entendre el món que l’envolta i motivar-se per aprendre.Els continguts inclouen lectoescriptura en la llengua de l’escola, càlcul bàsic, coneixements del medi social i natural i en la majoria de casos ensenyaments artístics elementals.

Al actual Sistema Educatiu regulat per la  Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), l’Educació Primària consta de sis cursos i s’inicia l’any quan el xiquet/a fa sis anys. Les matèries són impartides per mestres amb la titulació específica per a aquesta etapa i ocasionalment amb altres docents i professionals de suport.

Podeu fer click a l’esquema de l’esquerra o consultar més informació a la web del nostre Gabinet Psicopedagògic.

 

Horaris i Calendari Escolar

Podeu consultar el Calendari Escolar 18-19 a AQUEST ENLLAÇ

Horari escolar:

 

Tutories

S’entén l’acció tutorial com una tasca pedagògica encaminada a la tutela, acompanyament i seguiment de l’alumnat amb la intenció que el procés educatiu de cada alumne s’orientés cap a la seua formació integral i tinga en compte les seues característiques i necessitats personals.

Cada grup d’alumnes té un tutor/a designat/a per la Direcció de Primària. Les tutories d’un mateix curs es reuneixen periòdicament amb el/la Cap d’Estudis per planificar les activitats a desenvolupar amb els alumnes, preparar les reunions amb els pares, sessions d’avaluació dels professors, etc.

PRIMER CICLE Tutoria Horari d’atenció (prèvia cita)
1r A Elena Cebriá Divendres 12:30 a 13:30 hores
1r B Teresa García Divendres 12:30 a 13:30 hores
2n A Marta Ferrer Divendres 12:30 a 13:30 hores
2n B Guillem Peris Divendres 12:30 a 13:30 hores
3r A Adrián Romero Divendres 12:30 a 13:30 hores
3r B Mado Castellanos Divendres 12:30 a 13:30 hores

 

PRIMER CICLE 18-19 Especialista
Educació Física Guillem Peris (1r Prim.) I Laura Monje (des de 2n de Prim.)
Llengua Extranjera María Segura (1r Prim.) i Isabel Monteagudo (des de 2n de Prim.)
Anglés Oral María Segura
Educació Artística – Plàstica María Segura
Educació Artística – Música Esperanza Ortiz
Religió Teresa García (1r i 2n de Prim.) i Lucía Sánchez (3r de Prim.)
Pedagogia Terapèutica Pepa Alcañiz

 

SEGON CICLE Tutoria Horari d’atenció (prèvia cita)
4t A María Pizcueta Divendres 12:30 a 13:30 hores
4t B Lucía Sánchez Divendres 12:30 a 13:30 hores
5é A Laura Boscá Divendres 12:30 a 13:30 hores
5é B Borja Gascón Divendres 12:30 a 13:30 hores
6é A David Borja Divendres 12:30 a 13:30 hores
6é B José Vicente Villaplana Divendres 12:30 a 13:30 hores

 

SEGON CICLE Especialista
Educació Física Laura Monje
Llengua Extranjera Isabel Monteagudo
Anglés Oral María Segura
Educació Artística – Plàstica María Segura
Educació Artística – Música Esperanza Ortiz
Religió Lucía Sánchez (4t de Prim.), Borja Gascón (5é de Prim.) i David Borja (6é de Prim.)
Pedagogia Terapèutica Pepa Alcañiz

 

Direcció d’Etapa

  • Titularitat: RAÚL NAVARRO
  • Direcció de Primària:  ESPERANZA ORTIZ
  • Cap d’Estudis: ADRIÁN ROMERO

 

Més informació i contacte

Podeu contactar amb la Direcció de Primària escrivint un e-mail adreçat a la següent direcció:
  • primaria  ARROVA   santbertomeu.es