Ací tens informació d’interès sobre les proves homologades d’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic A2 de Llengües 2018, així com el calendari de realització de les proves per a aquest curs al nostre Centre.

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MECR) proporciona una base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens, manuals, etcètera, a tot Europa. Descriu de manera integradora el que han d’aprendre a fer els estudiants de llengües per tal d’utilitzar una llengua per comunicar-se, així com els coneixements i habilitats que han de desenvolupar per poder actuar de manera eficaç. El Marc de referència defineix nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i al llarg de la seua vida.

Usuari BàsicUsuari IndependentUsuari Competent
A1
(Inicial)
A2
(Bàsic)
B1
(Llindar)
B2
(Avançat)
C1
(Domini Funcional)
C2
(Domini Expert)

Aquesta prova està regulada per l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del Certificat del Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

És una prova que serveix per acreditar el Nivell A2 de competència lingüística, tal com es defineix en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

  1. Permet l’obtenció del certificat del Nivell A2 dels idiomes estrangers cursats en els centres docents.
  2. Permet accedir al primer curs del Nivell B1 dels ensenyaments de idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’ idiomes.
  3. En cap cas suposa l’obtenció d’una plaça a les escoles oficials d’idiomes, perquè per a això s’ha de seguir el procediment establert pel que fa a preinscripció i matrícula.

CALENDARI – SANT BERTOMEU 2018 – 2019
Sol·licitud de participació en la provadilluns 10 de desembre – divendres 14 de desembre
Publicació de les llistes provisionals d’admesosdilluns 17 de desembre – divendres 21 de desembre
Reclamacionsdivendres 21 de desembre
Publicació de l’estructura dels exercicis corresponents a cadascuna de les destreses, criteris d’avaluació, materials necessaris, data i hora.dilluns 7 de gener
Realització de la provadijous 17, divendres 18 i dilluns 21 de gener
Publicació de les qualificacionsabans del 10 de març
Expedició de les certificacions (a partir del)des de dilluns 1 d’abril

 

DOCUMENTS I FORMULARIS
Guia del candidat per a les proves homologades per als alumnes d’Educació Secundària i Formació Professional (2018-2019)GUIA DEL CANDIDAT (VALENCIÀ)
GUIA DEL CANDIDAT (CASTELLÀ)
Especificacions aprovades per la Comissió Mixta (2018-2019)ESPECIFICACIONS DE LA COMISSIÓ (VALENCIÀ)
ESPECIFICACIONS DE LA COMISSIÓ (CASTELLÀ)
Estructura de les proves  (2018-2019)ESTRUCTURA DE LES PROVES (CASTELLÀ)
Formulari de sol.licitud de matrícula a lliurar a SecretariaSOL.LICITUD MATRÍCULA A2 (VALENCIÀ)
Una vegada superada, hauràs de pagar les taxes corresponentsGENERADOR DE TAXES
Amb les taxes pagades, emplena i lliura la sol·licitud d’expedició a SecretariaSOL.LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT A2

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE LES PROVES

MÉS INFORMACIÓ
Si no heu trobat la solució que buscàveu en cap de les preguntes anteriors podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:

secretaria@santbertomeu.es