Fátima Gomez Al-lal i Carlos Marco Albadalejo de primària i Lucia Usero Seisdedos de secundària, reben el reconeixemt a l’esforç per l’ajuntament de godella