El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, pares i mares, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Informació important sobre la renovació del Consell Escolar

Composició actual del Consell Escolar

Titularitat

Raúl Navarro

Representant de la titularitat

Carmen Torró

Direcció

Aurora Córcoles 

María Marco

Professorat

PRIM-SEC.:

David Borja Campos

Esperanza Ortiz Arjona

Arcadio Sánchez Castelló

Josep Vicent Ferriol Cardo

INF:

Amelia Moreno Cortés

María Alcañiz Serra

Rosa Llorens Señer

Eva Vélez De Guevara Miranda

PAS

PRIM-SEC.:

Marisa Morales Matamoros

INF:

Amparo Giner Del Toro

Pares

PRIM-SEC.:

Mª José Subiela Pardo

Ignacio Montoro

Mar Bella Polo

José Luis Ruiz Requena

INF:

Anna Bargues Mainero

Marta Hernández Merino

Patricia Hidalgo Pintado

Álvaro Martínez Corell

Alumnes

Andrés Arenós

Carmen Aguilar