Slide

COVID

Descobreix-nos
En aquesta secció de la web, podeu trobar tota la informació relacionada amb el SARS-COV2.

Per a qualsevol qüestió relacionat amb la Covid-19 en Centre té a la disposició de la famílies la següent adreça de correu: El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MECR) proporciona una base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens, manuals, etcètera, a tot Europa. Descriu de manera integradora el que han d’aprendre a fer els estudiants de llengües per tal d’utilitzar una llengua per comunicar-se, així com els coneixements i habilitats que han de desenvolupar per poder actuar de manera eficaç.

El Marc de referència defineix nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i al llarg de la seua vida.

Actualització del pla de contingència curs 21-22