El nostre centre està en constant evolució de la mà de les noves tecnologies per ajudar als nostres alumnes i famílies; per aquest motiu hem decidit començar a treballar amb l’aplicació Educamos que ens ajudarà a avançar amb vosaltres en aquest sentit.
Educamos és la plataforma de gestió i comunicació del Col·legi destinada, inicialment, a famílies i professors.

Cada membre de la comunitat educativa disposa d’un compte únic, personal i intransferible, amb un perfil diferenciat.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:

plataforma@santbertomeu.es

Recordar-vos que el Col·legi posa a disposició de les famílies aquest servici en el qual es pretén atendre i resoldre les incidències o consultes que puguen referir-se a l’ús d’EDUCAMOS. No respon, per tant, per la pròpia aplicació EDUCAMOS sinó pel Col·legi .

=>  Més avall teniu diversos vídeos demostratius.

http://educamos.santbertomeu.es

Més informació

Vídeos demostratius

Accés a Educamos (valencià)

 

Accés a Educamos (castellà)

 

Ús de l’APP amb ANDROID (castellà)

 

Ús de l’APP amb IOS (castellà)