Són funcions de l’Equip de Pastoral:

  • Convocar i presidir les reunions de l’ Equip de Pastoral.
  • Proposar les línies d’acció de la dimensió evangelitzadora del Projecte Educatiu i realitzar el seu seguiment.
  • Orientar l’acció pastoral del Centre cap a una participació responsable en la comunitat cristiana.
  • Actuar en col·laboració amb el Departament de Religió pel que fa a l’ensenyança religiosa.
  • Coordinar el Departament de Religió, impulsant el procés d’ensenyança-aprenentatge de l’àrea de Religió i el diàleg fe-cultura.
  • Mantindre relació habitual amb els responsables de l’acció pastoral de l’Església local i prestar-li una col·laboració eficaç.
  • Prolongar l’acció pastoral de l’escola entre les famílies de la Comunitat Educativa.
  • Col·laborar en la programació i realització del conjunt de les activitats educatives del Centre i de la tasca orientadora dels tutors.
  • Presentar per a la seua aprovació a l’Equip Directiu el Pla de Pastoral del Centre.

També, oferir possibilitats als pares i al personal del Centre, perquè la Pastoral és tasca de tots.

 

CONECTADOS

CONECTADOS FEBRERO

Al iniciar este mes de febrero os adjuntamos el tercer “Conectados” de este curso. Como ya sabéis es un audio para compartir con la comunidad educativa. En esta ocasión Álvaro Almenar nos habla de la importancia de la misión de los Colegios Diocesanos.

Está ya en el horno el siguiente

Confiamos que nos ayude a todos escuchar y compartir estas reflexiones.

CONECTADOS NOVIEMBRE