La Fundació Sant Vicent Màrtir – Col·legis Diocesans, és una fundació pia autònoma, de caràcter públic, erigida canònicament per l’Excm. Sr. Arquebisbe de València D. Agustín Garcia Gasco i Vicente el 19 de març de 1994 i inscrita en el Registre d’Entitats Religioses dependent del Ministeri de Justícia, amb núm 132 de la secció especial grup F.

A tenor del disposat en l’Art. 2 dels Estatuts, la Fundació té per finalitat

“L’apostolat a través d’una pedagogia i pastoral educativa basada en els principis de la doctrina catòlica. Per a la consecució d’aquesta finalitat, la Fundació podrà adquirir la titularitat docent, promoure, gestionar i assessorar els Col·legis Diocesans … ”

Per al compliment del fi fundacional, es compta amb l’actual estructura que intenta donar servici als Col·legis Diocesans existents en la Diòcesi de València.