Les instal.lacions del nostre centre les adeqüem i renovem constantment per tal que el col.legi siga un lloc acollidor i dotat de les últimes tecnologies.

Aules

 • Aules amb pissarra digital
 • Aula d’usos múltiples
 • Laboratori
 • Aula de Dibuix / Educació Artística
 • Aules d’Informàtica
 • Aula de Música
 • Aula-taller de Tecnologia

Lloc de cult

 • Capella
 • Centre diocesà

Pati

 • Projecte de gimnàs cobert
 • Pistes poliesportives
 • Hort
 • Biblioteca en projecte
 • Activitats extraescolars

Menjador

 • Menjador amb cuina pròpia
 • Dieta mediterrànea
 • Amb monitors de menjador
 • Biblioteca en projecte
 • Extraescolars durante migdia i vesprada