(versió en valencià al final)

Our school was carrying out an English/Spanish exchange with students of 1st Bachiller some years ago in a little town of Ireland called Gorey, concretely in” Gorey community School”, placed in the county of Wexford.

We started this project with much expectation in the centre and even more the excitement of our pupils because they travelled abroad for the first time. A new experience for them. After having kept in touch with some Irish teachers and prepared all the activities that this travel implied, we travelled to Ireland. We stayed there for eight days knowing the daily life at school, the Irish students, the families, the city… practising English “in situ”. Our pupils were so excited that they wanted to spend more time there. A very rewarding experience for all of them at all levels, above all the possibility of speaking English with native students and making friends at the same time, to such an extent that some of them continued keeping in touch and travelled to Gorey again that summer. They faced a new culture, new habits, customs…. Definitely, learning from the daily life far beyond just the academic experience, moments that they will remember with joy forever.

Apart from these lines, a picture is worth a thousand words.

_____

El nostre col·legi va estar realitzant fa uns anys un intercanvi d’anglès / espanyol amb estudiants de 1r de Batxillerat en una xicoteta ciutat d’Irlanda anomenada Gorey, en concret amb el col·legi “Gorey Community School“, situada al comtat de Wexford.

Iniciarem aquest projecte amb moltíssima il·lusió en el Centre, i més si és possible la il·lusió dels nostres alumnes per viatjar alguns d’ells per primera vegada a l’estranger. Una experiència nova per a ells. Després de contactar amb els professors irlandesos i preparar totes les activitats que comporta aquest viatge, ens vam anar cap allà. Vam estar vuit dies coneixent la vida diària a l’escola, els estudiants irlandesos, les famílies, la ciutat, practicant anglès “in situ” … Els nostres alumnes estaven tan emocionats que es volien quedar allà més temps.

Una experiència molt enriquidora a tots els nivells, sobretot la possibilitat de practicar l’idioma amb estudiants nadius i fer amistat amb ells, fins al punt que alguns van seguir en contacte i van repetir viatge a Gorey aquest mateix estiu. S’enfrontaven a una nova cultura, nous hàbits i costums … En definitiva, aprenent de la vida diària més enllà de l’experiència purament acadèmica, moments que sempre recordaran amb alegria.

Més enllà d’aquestes línies, les fotos ho diuen tot.