El nostre Centre és un centre concertat per la Conselleria d’Educació i el seu fill/a pot estudiar:

Educació Infantil (3-4-5 anys),Educació Primària. Educació Secundària Obligatòria. Ensenyament en valencià i ensenyament en castellà. Batxillerat de: Ciències i Tecnologia i  Humanitats i Ciències Socials, des de les quals es pot tindre accés a tots els estudis universitaris.

El seu fill/a començarà als 3 anys i el deixarà per anar-se’n a la Universitat.

Impartim una educació personalitzada, atenent a la diversitat curricular i/o a la integració cultural.

L’escola no és sols un lloc d’aprenentatge, és també un espai educatiu, així que, per aconseguir l’educació integral dels seus fills/es oferim un abast de serveis complementaris i activitats:

Servicis Complementaris

* Menjador escolar amb jocs dirigits per monitors.

* Transport escolar.

* Atenció personal a pares/mares i alumnat.

* Catequesis de primera comunió i confirmació.

* Revista escolar.

* Intercanvi amb alumnat estranger.

* Gabinet Psico-pedagògic.

* Servei d’acollida des de les 8 del matí.

* Associació de Mares i Pares.

* Juniors

Activitats

Jocs simbòlics. Psicomotricitat. Aeròbic. Introducció als idiomes estrangers. Teatre.Informàtica. Dibuix i pintura. Activitats esportives,etc… Eixides i activitats culturals, recreatives i esportives. Convivències i campaments. Festes col·legials. Setmana cultural. Activitats d’àmbit local, comarcal…