Asociació Amics de Don Ursi i Banyat Tacumbú

L’intercanvi cultural en el nostre centre ha sigut una constant des que, en la dècada dels 80, iniciàrem una aventura amb Paraguai gràcies a la missió que un docent ja jubilat del nostre centre va realitzar en un barri desfavorit del Banyat Tacumbú (Asunción).

Arran d’aquesta experiència hem desenvolupat una sèrie d’activitats que milloren el contacte i la integració de comunitats diferents que culmina cada any en un projecte-servei on participa, no sols la nostra comunitat educativa, sinó tot l’entorn del nostre municipi i limítrofs