Slide

EDUCACIÓ
INFANTIL

Descobreix-nos

Un ambient segur i molt familiar

En el nostre Centre l'educació se centra en la persona, amb una educació personalitzada donat que cada persona es única i irrepetible, que ha de desenvolupar el màxim les seues capacitats i actitudsLa nostra Escola és un lloc d'encontre i relació on fomentem que els xiquets siguen feliços, ademés es la continuació dels hogars dels menuts, és per això que les famílies estan molt integrades en el dia dia del Centre.

Pots vore què opinen les famílies que ja triaren abans que tu el sant Bertomeu:

Si vols saber més informació sobre Educació
Infantil, ompli el formulari de preinscripció:

L’Educació Infantil compren des dels 3 fins als 6 anys. No és una etapa obligatòria però sí és fonamental per al correcte desenvolupament dels xiquets.

Al sant Bertomeu disposem de 2 aules de 3, de 4 i de 5 anys. En totes elles potenciem la creativitat dels menuts i les llengües (Anglès, Valencià i Castellà)

Els horaris d’Educació Infantil

9.15 - 17.00 hores
no hi ha classe els dimecres a la vesprada

Alguns aspectes fonamentals

Disposem de cuina pròpia per
al menjador

Els alumnes poden fer
extraescolars al centre

Disposem de llocs per tal que
els menuts puguen dormir