Slide

EDUCACIÓ INFANTIL

Descobreix-nos

Un ambient segur i molt familiar

El nostre centre és molt familiar, alhora de segur, per a tots els xiquets i per a la tranquilitat de les famílies.

Per això, al llarg d’esta estapa fomentem les destreses motores dels menuts i l’educació emocional gràcies als especialistes del Gabinet.

Pots vore què opinen les famílies que ja triaren abans que tu el sant Bertomeu:

Si vols saber més informació sobre Educació
Infantil, ompli el formulari de preinscripció:

L’Educació Infantil compren des dels 3 fins als 6 anys. No és una etapa obligatòria però sí és fonamental per al correcte desenvolupament dels xiquets.

Al sant Bertomeu disposem de 2 aules de 3, de 4 i de 5 anys. En totes elles potenciem la creativitat dels menuts i les llengües (Anglès, Valencià i Castellà)

Els horaris d’Educació Infantil

9.15 - 17.00 hores
no hi ha classe els dimecres a la vesprada

Alguns aspectes fonamentals

Disposem de cuina pròpia per
al menjador

Els alumnes poden fer
extraescolars al centre

Disposem de llocs per tal que
els menuts puguen dormir