Portfoli Europeu de les llengües

Se’ns ha concebut el portfoli de les llengües (PEL) en què s’arrepleguen totes les activitats d’aprenentatge de llengües i cultures.

L’ús del portfoli dins de l’aula implica l’adquisició per part de l’alumnat de la competència d’aprendre a aprendre, oferint així un registre que els ajuda a comprendre els continguts treballats i el desenvolupament d’habilitats d’autoavaluació i reflexió.