Slide

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Descobreix-nos
Quin és el treball que fan Maria Dolores i Marcos, els psicòlegs del nostre col.legi?
Atenen i fomenten el desenvolupament psicològic en tots els seus components: psicomotriu, intel.lectual, social I afectiu-emocional.

A qui atenen?
Als alumnes, pares i professors.

Quins objectius tenen des del Gabinet psicopedagògic?

Avaluació. Els psicòlegs realitzen activitats de diagnòstic I avaluació psicològica amb els alumnes, tant de manera individual com col.lectiva.

Tot això persegueix el següent:

Enllaços públics:

Enllaços per al personal del centre:

Intervenció

La intervenció té com a objectiu la millora de la qualitat educativa dels centres i de ser un extra a les accions que fan els professors dins de les aules.

Funcionament amb el professorat

Psicòlegs i docents treballen en paral.lel I de manera col.laborativa. Per això, des del Gabinet psicopedagògic tracten d’intervindre en qualsevol procés que es puga donar dins del centre escolar: casos d’assetjament escolar o consum de drogues presents al centre, efectes dels programes d’intervenció que s’han posat en marxa en el centre escolar…

El psicòleg assesorarà el docents I col.laborarà sempre amb ells en estos casos. De la mateixa manera, els psicòlegs ajuden a formar el professorat amb estratègies per a estimular la creativitat, la motivació, la convivència entre l’alumnat.

Funcionament amb als pares

Els psicòlegs, segons qui siga cada etapa, recollirà informació de les famílies, contrastarà amb les avaluacions o els estudis fets amb els fills I assesorarà a les famílies. De vegades, podem apropar-nos al gabinet psicopedagògic quan ha faltat un ésser estimat, en cas de separació o divorci, fracàs escolar, qualsevol trastorn alimentici…


Sempre l’objectiu serà que les famílies tinguen les eines o les ferramentes necessàries per tal de fer front a la situació.