Slide

ESO

Descobreix-nos

Acompanyament durant l’adolescència

L’etapa d’ESO, Educació Secundària Obligatòria, compren entre els 12 i els 16 anys. Alguns dels seus objectius és que l’alumnat integre, reforce i augmente els coneixements que es van aprendre a Primària. L’alumnat haurà de desenvolupar hàbits d’estudi i de treball i ha d’adquirir elements bàsics de la cultura i que així els permetrà afrontar amb èxit etapes posteriors com el Batxillerat o la Formació Professional.

Atenció a la diversitat

L’equip de professors i tutors amb l’equip psicopedagògic del Departament d’Orientació, aposta per la integració de la diversitat de l’alumnat del Sant Bertomeu perquè aconseguisquen desenvolupar al màxim el seu potencial individual en un entorn d’aprenentatge segur i divers com és la societat en la qual vivim.

Ompli el següent formulari si necessites més informació d’ESO.

Si vols saber més informació sobre Educació ESO, ompli el formulari de preinscripció:

Acompanyament individualitzat

L’adolescència és una etapa de canvi per a qualsevol alumne. Per això, des del Sant Bertomeu apostem per un acompanyament individualitzat per a l’alumne amb la finalitat que puga obtindre un assesorament, una formació integral des dels valors cristians que són la nostra senya d’identitat.

Els horaris d’ESO

Dilluns i dimarts 8.00 - 13.05 hores i de 15.00 - 16.50 hores
Dimecres 8.00 - 14.00 hores
Dijous i divendres 8.00 - fins a les 13.05 - 14.00 - 15:10 hores segons el curs)

Alguns aspectes fonamentals

Ensenyament en diverses
llengües

Treball per àmbits

Innovació acadèmica