Slide

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Descobreix-nos

Les tutories a Primària

L’Educació Primària compren l’etapa que va des dels 6 fins als 12 anys i està distribuïda en tres cicles de dos cursos cadascun. L’equip de mestres el formen: 12 tutors, 5 especialistes i 2 mestres d’Educació especial com recolzament a la integració. Es completa amb una responsable de l’àrea de psicopedagogia.

En esta etapa treballem metodologies actives com ara el treball cooperatiu i així cada alumne té un rol diferent i entre tots aprenen.

D’altra banda, treballem l’Aprenentatge per Projectes. D’eixa manera, es desenvolupen destreses i s’aprofundix sobre determinats temes.

Des de fa un temps, també treballem la metodologia de l’Aprenentatge- Servici amb la intenció d’obtindre una major transferència dels continguts que s’aprenen dins les aules i que l’alumna puga vore com allò que s’apren a l’escola pot obtindre una resposta social important fora del col.legi.


Durant l’etapa de Primària, fem tertúlies dialògiques I grups interactius.

Si vols saber més informació sobre Educació Primària, ompli el formulari de preinscripció:

L’acció tutorial és una tasca pedagògica encaminada a la tutela, acompanyament i seguiment de l’alumnat amb la intenció que el procés educatiu de cada alumne es puga orientar cap a la seua formació integral I tinga en compte les seues característiques i necessitats personals.

Cada grup d’alumnes té un tutor designat per la Direcció de Primària. Les tutories d’un mateix curs es reuneixen periòdicament amb el Cap d’Estudis per planificar les activitats a desenvolupar amb els alumnes, preparar les reunions amb els pares, sessions d’avaluació dels professors…

Els horaris de Primària

9.00 - 16.45 hores
no hi ha classe els dimecres a la vesprada

Alguns aspectes fonamentals

Menjador amb cuina pròpia

Activitats extraescolars
adaptades a les necessitats en
horaris de migdia i vesprada

Innovació acadèmica