L'intercanvi escolar

Des de fa anys el nostre col·legi ha promogut l’intercanvi entre escolars. En efecte, així és com s’han dut a terme una sèrie d’intercanvis amb el Collège Jean-Baptiste de la Quintinye, situat en les poblacions de Bailly y Noisy le Roi, al departament d’Yvelines, a 25 km de Paris; i també amb la Institution Saint Marie de Belfort, al departament de Territori de Belfort, a la regió del Franc Comtat, prop d’Estrasburg i de Besançon.

Durant una setmana o un mes, depenent de la modalitat d’intercanvi, curt o llarg, l’alumnat comparteix classes, visites i inoblidables moments en família. La implicació de les famílies és fonamental en el projecte, ja que el temps passat a la llar familiar és una font de noves experiències, de comunicació i d’aprenentatge. I no sols de la llengua, sinò també d’altres valors. No ovlidem que un element b`sic de l’activitat és acceptar tant les similituts com les diferències i rebre corresponsals d’altres religions, races o sexe distints.

D’altra part, l’intercanvi com un factor motivador cap a l’aprenentatge de la llengua és excel·lent. Els i les  alumnes tenen l’ocasió de constatar que la llengua que esudien a les aules és real, serveix per a la comunicació i eixe descobriment els ompli de satisfacció. Fa que pague la pena l’esforç de fer-la servir.

Per últim, l’intercanvi és una bona manera de descobrir-nos per a mostrar qui som i com són les nostres regions i així enriquir-nos culturalment.

Per tant, s’acompleix un triple objectiu: lingüístic, cultural i convivencial. A més de les relacions personals i afectives que s’estableixen, tan importants per als adolescents.