Slide

BATXILLERAT

Descobreix-nos

Preparació per a la universitat

El nostre centre ofereix l’etapa de Batxillerat. És una etapa fonamental per a la vida i per als estudis dels alumnes. Durant el Batxillerat, hem de donar formació, coneixements i habilitats per a l’alumnat amb la intenció que després puguen actuar d’una forma responsable i autònoma. L’alumnat comptarà amb un Pla d’Orientació universitària que els assessorarà en els seus interessos professionals.

Ompli el formulari per a rebre més informació sobre Batxillerat:

Els horaris d’Batxillerat

Dilluns, dimarts i dijous 8.00 - 15.00 hores
Dimecres i divendres 8.00 - 14.10 hores

Alguns aspectes fonamentals

100% aprovats en les PAU

Descobrim els talents de l’alumnat

Excel.lència acadèmica

Comunicació oberta amb les famílies