biblioteca02 UBICACIÓ i FUNCIÓ

La Biblioteca de Secundària està localitzada en el tercer pis de l’edifici de Secundària.

Els alumnes poden agafar llibres de literatura juvenil de qualsevol gènere, llegir-los i tornar-los o renovar-los en un termini de 15 dies.

 

 

 

 

NORMES

1. Els prèstecs de llibres es faran després de classe (veure HORARI) i els horaris de prèstec canviaran cada any en relació a l’horari dels professors-bibliotecaris (Departament de Llengües).

2. El termini de prèstec és de 15 dies naturals, passat aquest temps l’alumne haurà de renovar el prèstec o tornar el llibre que ja s’ha llegit.

3. L’alumne podrà omplir una fitxa de lectura per tal de recomanar o no el llibre llegit a la resta de companys (veure FITXA DE LECTURA)

4. Els llibres s’han de tornar en perfectes condicions, tal com han estat prestats, en cas contrari l’alumne que l’ha agafat haurà de comprar el llibre de nou.